• Data Science

Data Science nədir?

Paylaş
Data Science nədir?

Data Science nədir?

 

Bugün Data-ya əsaslanan dünyada, data science biznes və təşkilatların qərar qəbul etmə, mürəkkəb problemləri həll etmə və kütləvi datalardan dəyərli və qərarverməyə təsir edən fikirlər əldə etməsinə kömək edən əsas sahə kimi meydana çıxdı. Bu transformasiyanın mərkəzində önəmli qərarlar verəbilmək üçün data gücündən istifadə edən data scientist dayanır. Bu bloq yazısında biz data science dünyasını araşdıracağıq.

 

Data Science mahiyyəti

 

Data science məlumatdan məna çıxarmaq sənəti və elmidir. Data science, məlumatları təhlil etmək, şərh etmək və vizuallaşdırmaq üçün statistikanın müxtəlif aspektlərini birləşdirir. Özündə məlumat elmi nümunələri kəşf etmək, proqnozlar vermək və məlumat əsasında qərarlar qəbul etməkdən ibarətdir.

 

Data science - Əsas Addımlar

 

Məlumatların toplanması: Data scientistlər verilənlər bazası, veb-saytlar, müştəri sorğuları kimi müxtəlif mənbələrdən məlumat toplamaqla başlayırlar. Məlumatların keyfiyyəti və kəmiyyəti onların təhlillərinin nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

 

Dataların təmizlənməsi və əvvəlcədən işlənməsi: İlkin yığılan datada tez-tez səhvlər, çatışmayan dəyərlər və uyğunsuzluqlar olur. Məlumat alimləri məlumatların etibarlılığını və uyğunluğunu təmin etmək üçün məlumatları təmizləmək və əv vəlcədən emal etmək üçün üsullardan istifadə edirlər.

 

Məlumatların təhlili: Bu addım nümunələri müəyyən etmək və ilkin anlayışlar əldə etmək üçün verilənlərin vizual tədqiqini əhatə edir. Histoqramlar, səpələnmə qrafikləri və məlumatların vizuallaşdırılması üsulları kimi alətlərdən istifadə olunur.

 

Modelləşdirmə: Maşın öyrənməsi (ML) və statistik modellər proqnozlar, təsnifatlar və ya klasterləşdirmə üçün hazırlanmış məlumatlara tətbiq edilir. Bu addım verilənlərdən mənalı fikir yaxud qərarların çıxarılması üçün çox vacibdir.

 

Vizuallaşdırma: Nəticələr hesabat, tablolar və vizualizasiyalar vasitəsilə ötürülür. Müvafiq şöbə yaxud qurumların data əsaslı qərarlar qəbul etmələri üçün nəticələrin effektiv şəkildə çatdırılması vacibdir.

 

Data scientist və data analitiklər məlumat inqilabının ön sıralarındadırlar. Onlar müxtəlif sənaye sahələrində innovasiya və data əsaslı qərarların qəbul edilməsinə təkan verərək, toplu dataları qərar vermədə təsiri olan məlumatlara çevirir. Datanın bu qədər önəmli olduğu bir dünyada data scientistlərin rolu həmişəkindən daha vacibdir. İstər data scientist olun, istər sahibkar, bu günün dünyasında data elmi olduqca vacibdir.Data Science Kursları

 

Data science öyrənmək üçün internetdə müxtəlif online resurslar mövcuddur, bu haqda digər yazımızda ətraflı məlumat bölüşəcəyik. Ölkəmizdə də bu sahəyə olan maraq nəticəsində data science kursları getdikcə artır. Artıq iri korporativlər sıxlıqla data scientist vakansiyası paylaşmaqdadır. Coders sizə 5 aylıq, real bazar tələblərinə uyğun, praktiki data science kursu təklif edir. Bu sahənin mütəxəssisi olmaq üçün data science kursumuza qatıla bilərsiniz.

 

DİGƏR XƏBƏRLƏR